Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

1-100 5/5/2017

================================================
Πολλές φορές σκέπτομαι πως αν μόνο εσύ μέσα σε όλη την ανθρωπότητα χρειαζόταν να σωθείς από τις αμαρτίες σου ο Χριστός θα έκανε ακριβώς το ίδιο με αυτό που ήδη εχει κάνει για να σε σώσει. Θα ερχόταν να πεθάνει πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες σου και για να σου δώσει την αιώνια ζωή ! Αυτό είναι ΑΓΑΠΗ ! (ΠΚ 13/4/2012) A lot of times I think that if only you in all humanity needed to be saved from your sins, Christ would have done exactly the same as what He has been already done to save you. He would come to die on the cross for your sins and give you eternal life! This is LOVE! (PK 14/4/2012)
 (No 100)
================================================
Είναι στιγμές που νιώθω τόσο έντονα ότι υπάρχουν κάποια πράγματα στην ζωή αλλά και πρόσωπα που είναι φτιαγμένα  το ένα για το άλλο ! (ΠΚ 28/3/2012)
 There are times that I fell so strong that there are some things in life and also persons who are made the one for one other! (PK 28/3/2012)
(No 99)
================================================
Ιησού Χριστέ Σε θαυμάζω και Σε παραδέχομαι. Σε θαυμάζω γιατί έκανες κάτι που εγώ πότε δεν θα μπορούσαν να κάνω . Σταυρώθηκες για την σωτηρία μου. Ενώ Σε παραδέχομαι γιατί η αγάπη Σου , ο σταυρός Σου,  τα ματωμένα χέρια Σου έκαναν εκατομμύρια καρδιές να χτυπούν από αγάπη. Έκαναν δισεκατομμύρια γόνατα να γονατίζουν από ευλάβεια και έκαναν εκατομμύρια χείλη να ψάλλουν στο όνομα Σου και να σου απευθύνουν προσευχές. Η αγάπη σου αυτή όμως έκανε και εκατομμύρια ανθρώπους να θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα Σου με κάθε τρόπο. Για το μήνυμα του Ιησού Χριστού ( και του Ευαγγελίου ) ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο όπως και εκατομμύρια ώρες ξοδεύονται κάθε χρόνο από ανθρώπους του Θεού σε κήρυγμα μαθητεία ευαγγελισμό κτλ . Κάποιοι κηρύττουν από καλή πρόθεση και κάποιοι με λάθος πρόθεση και με λάθος σκεπτικό στο μυαλό τους και κάποιοι γιατί έτσι τους είπανε να λένε.(κάποιοι χωρίς να το θέλουν είναι φορείς ενός λάθους μηνύματος) . Τώρα το τι μήνυμα ακριβώς καταλαβαίνει ο καθένας μας και προσπαθεί να μεταδώσει σαν το αυθεντικό μήνυμα του Ευαγγελίου αυτό ας το προβληματιστεί ο καθένας μας για τον εαυτό του. Σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι μεταφέρουν ένα μήνυμα που μοιάζει σαν αυθεντικό αλλά δεν είναι το αρχικό μήνυμα και η αρχική πίστη που μας παρέδωσαν οι απόστολοι του Ιησού Χριστού . Αυτό όμως δεν καταργεί σε τίποτα το μήνυμα του Ιησού ούτε και την μεγάλη Του αγάπη για εμάς. Απλά ας είμαστε προσεκτικοί και προπαντός ταπεινοί  ! ( ΠΚ 22/3/2012)
(No 98)
================================================
Ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος (ο Λόγος που περιβλήθηκε σάρκα) ήταν άνθρωπος δακρύων. Εμείς ; (ΠΚ 17/3/2012)
Jesus Christ as a man ( the Word who became flesh) was a man of tears. Are we?  ( PK 17/3/2012)
(No 97)
================================================
Αυτός που καταλαβαίνει πολλά (από τον Λόγο του Θεού): Αγαπάει πολύ. Χαίρεται  πολύ αλλά Πονάει και πολύ ! (ΠΚ 13/3/2012).
The one who understands a lot of things (from the Word of God): Loves much. Has great joy but also has great pain in his heart! (PK 13/3/2012) .
 ( No 96)
================================================
Όταν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ΘΕΟΣ που πέθανε για να σου δώσει αιώνια ζωή και Του εμπιστευτείς την ζωή σου τότε θαυμάσια πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν στην ζωή σου και υπέροχα συναισθήματα κατακλύζουν την ψύχη σου. Μια απέραντη αγάπη , μια ανείπωτη ειρήνη και μια ανεκλάλητη χαρά σε συνεπαίρνουν και είναι στιγμές που θέλεις να κλαις και άλλες που θέλεις να γελάς σαν ένα μικρό παιδι. Δεν είναι θαυμάσιος ο Κύριος μας ; (ΠΚ 27/2/2012)
When you believe that Jesus Christ was God who died to give you eternal life and trust Him with your life then marvelous things begin to happen in your life and great emotions flooding your soul. A boundless love, an unspeakable peace and undescrible joy take you away and there are moments when you want to cry and others who want to laugh like a little child. Our Lord Jesus is wonderful! (PK 27/2/2012)
(No 95)
================================================
Εμείς έχουμε ανάγκη τον Θεό και όχι Αυτός εμάς. Το παράδοξο όμως είναι ότι ενώ εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε ανάγκη τον Θεό πολλές φόρες δεν Τον αγαπούμε όπως πρέπει. Από την άλλη ο Θεός αν και δεν μας έχει καθόλου ανάγκη παρόλα αυτά πάντα μας αγαπά και πάντα μας περιμένει ! ( Πάνος Κ. 22/2/2012)  Αδέλφια μου εν Χριστώ κατά καιρούς ο Κύριος μου δίνει κάποια όμορφα πνευματικά πράγματα τα όποια νιώθω έντονα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας και να ωφεληθείτε ει δυνατόν και εσείς . Είμαι σίγουρος όμως ότι αυτά που ανακαλύπτω και τα πνευματικά μονοπάτια που περπατώ τα έχουν περπατήσει και άλλοι πριν από μένα, δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ο πρώτος που σκέφτηκε αυτά που κατά καιρούς γράφω στον τοίχο μου. Επίσης θέλω να ομολογήσω ότι ο Θεός αλλάζει την καρδιά μου σε πολλά πράγματα και μου δείχνει πνευματικά πράγματα και μου αποκαλύπτει τον βαθύτερο εαυτό μου που εδώ και 20 χρόνια που είμαι πιστός τα αγνοούσα και  νόμιζα ότι τα ήξερα όλα και είχα απάντηση  για όλα. Τελικά πόσα πράγματα έχουμε να μάθουμε ακόμα για αυτό ας είμαστε ταπεινοί και ας ευχαριστούμε τον Κύριο που Τον γνωρίζουμε. Το πιο σημαντικό για τον Θεό δεν είναι τα πνευματικά πυροτεχνήματα που την μια στιγμή σκορπίζουν εκτυφλωτικό φως και την άλλη στιγμή σβήνουν αλλά αυτοί που Του μένουν πιστοί μέχρι το τέλος και σταθερά δίνουν το μικρό τους φως στους γύρω τους απλόχερα και με πολύ αγάπη!
We need God, God does not need us. The paradox is that while we are the ones that we need God we do not love him as He deserves. On the other hand God does not need He always loves us and always waiting for us! (Panos K. 22/2/2012) Brother and sisters  in Christ there are times that the Lord gives me some beautiful spiritual things that I feel strongly the need to share with you and if possible benefit you. But I'm sure that what they discover and spiritual paths that I have walked, they already walked and others. I do not pretend that I am the first who thought what occasionally I write on my wall. I also want to say that God changed my heart in many things and spiritual things shows me and my inner self reveals my 20 years here and I'm loyal to ignore and I thought I knew everything and I had answers for everything. Finally, how many things we can learn more about Him. Let’s be humble and thank the Lord that we know Him. The most important thing about God is not the intellectual fireworks to scatter when a blinding light and other time goes off, but those who remain faithful to Him until the end and consistently give their little light around them generously and with love! (PK 22/2/2012)
(No 94)
================================================
 [ … σηκώθητι, αγαπητή μου, ώραία μου, και ελθέ· Ω περιστερά μου, ήτις είσαι εν ταις σχισμαίς του βράχου, εν τοις αποκρύφοις των κρημνών, δείξόν μοι την όψιν σου, κάμε με να ακούσω την φωνήν σου· διότι η φωνή σου είναι γλυκεία και η όψις σου ώραία.] Άσμα Ασμάτων 2:13-14 . Ένα τραγούδι έρωτος μέσα στην Αγία Γραφή που όμως παραβολικώς θέλει να μιλήσει για τον έρωτα (έρωτας = εκτίμηση και βαθειά αγάπη , αγάπη που φτάνει μέχρι το σταυρό) του Χριστού προς την νύμφη Του, δηλαδή την Εκκλησία, δηλαδή προς εσένα και προς εμένα. Άραγε εμείς πως ανταποκρινόσαστε σε μια τέτοια αγάπη ;
[ … Arise, my love, my fair one, and come away. O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely.  ] Song of Solomon 2:13-14 A love song in the Bible that speaks parabolically about love (love = appreciation and deep love, love that reaches the cross) of Christ to the Church, the Bride that means for you and me. I just wonder how we respond to such love?
(No 93)
================================================

Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το μέλλον αν γνωρίζεις ποιος το κρατά στα χέρια Του ! (ΠΚ 19/2/2011)
 Τhere is no need to worry about the future if you know who holds it in His hands ! (PK 19/2/2012).
(No 92)
================================================
Η αγάπη (του Χριστού) μπορεί εκει που όλα τα αλλά αποτυχαίνουν ! (ΠΚ 16/2/2012)
Τhe love (of Christ) succeeds where all the others things fail ! (PK 16/2/2012).
(No 91)
================================================
Κάποιοι λενε ότι οι απαντήσεις στις προσευχές είναι απλές συμπτώσεις. Δεν είναι όμως αξιοπερίεργο και άκρως ενδιαφέρον πόσες πολλές ¨συμπτώσεις¨ συμβαίνουν στην ζωή μας όταν προσευχόμαστε με πίστη στον Ιησού Χριστό ; Γι αυτό ας μην αποκάμωμεν στην προσευχή αλλά να γρηγορούμε καθώς βλέπουμε ότι ο καιρός της συνάντησης μας μαζί Του πλησιάζει ! (ΠΚ 13/2/2012)
 Some people say that the answers to prayers are mere coincidences. But it is  surprising and very interesting that how manycoincidences” happen in our lives when we pray with faith in Jesus Christ? So let us not weary in prayer, but be in alert because the time of our meeting with Jesus is near! (PK 12/2/2012)
(No 90)
================================================
Τι να σου πω Κύριε Ιησού που δεν το ξέρεις ήδη ; Ή τι να σου προσφέρω Κύριε που δεν το έχεις ήδη ; Μόνο μια φτωχή καρδια έχω, Κύριε, που φωνάζει «σ’ αγαπώ» και αυτήν Σου την προσφέρω με χαρά . (Προσευχή ΠΚ 5/2/2012)
What can I say Lord Jesus that you don’t know it already? Or what can I offer you Lord that you have not it already? Only I have a poor heart, Lord, that says "I love you" and I offer it to you with joy. (prayer PK 5/2/2012 )
(No 89)
================================================
Ποιος είναι αληθινά πλούσιος άνθρωπος; Αυτός που έχει πολύ κινητή ή ακίνητη περιουσία ; Αυτός που κατάφερε να αναρριχηθεί σε θέσεις εξουσίας και έχει γνωρίσει πολλά επώνυμα και ισχυρά πρόσωπα αυτής της γης; Αυτός που ασεβείς και πονηροί άνθρωποι τον έχουν ψηλά  ; Ή μήπως αυτός που έχει καταφέρει να γευτεί ότι εχει να προσφέρει αυτή η ζωή ; Πιστεύω ότι αυτό που θα μείνει τελικά όταν περάσουνε τα χρόνια και φύγουμε από αυτήν την ζωή (και όλα αυτά που ζούμε τώρα εδώ κάτω στην γη θα έχουν γίνει μια μακρινή ανάμνηση) είναι η σχέση που έχει ο κάθε άνθρωπος με τον Θεό δια του αναστημένου Ιησού Χριστού . Αληθινός πλούτος για τον κάθε άνθρωπο είναι το καλό που έκανε προς τον συνάνθρωπο του από αγάπη αλλά και σεβασμό προς τον Θεό. Αυτό που θα μας ακολουθεί σε όλη μας την αιωνιότητα και αυτό που είναι ο αληθινός μας πλούτος είναι σε πόσες αθάνατες ψυχές συνανθρώπων μας γίναμε θετική επιρροή ; Πόσες ζωές αγγίχτηκαν από την δική μας ζωή και πόσοι πήραν απόφαση να αφήσουν την  παλιά τους ζωή και να ακολουθούσουν τον Ιησού Χριστό εξαιτίας του δικού μας παραδείγματος και μαρτυρίας.  ( Μερικές σκέψεις που έρχονται και ξανάρχονται στο μυαλό μου χρόνια τώρα ( ΠΚ 31/1/2012)
Who is truly rich man? The one who has a very movable and immovable property? The one who managed to climb to positions of power and has friends many branded and powerful people of this land? The one who the ungodly and wicked people have in respect? Or the one who was able to taste everything that life has to offer? I believe that what will remain when it finally passed the years and get out of this life (and all those now we are  living down here on earth would have become a distant memory) is the relationship each person has with God through the risen Jesus Christ. True wealth for every man is the good he did for his fellowman with love and respect for God. What will follow us throughout our eternity and what is our true wealth is how many immortal souls our life became a positive influence? How many lives touched by our lives and how many people took a decision to leave their old life and follow Jesus Christ because of our example and testimony. (Some thoughts that come and come again in my mind for years now (PK 31/1/2012)
 (No 88)
================================================
Γίνε Εσύ η αλλαγή που θέλεις για τον Κόσμο. Η μεγαλύτερη  επανάσταση ξεκινά ακριβώς μέσα στην καρδιά σου και αυτή η επανάσταση είναι επανάσταση αγάπης !! (Σε διασκευή ΠΚ 26/1/2012)
You, become the change that you want for the World. The revolution starts within your heart, and this revolution is a revolution of love!! (adaptation to PK 26/1/2012)
 (No 87)
================================================
Υπάρχουν πράγματα στην ζωή που συμβαίνουν ή γίνονται έτσι γιατί έτσι τα έχει φτιάξει ο Θεός ! (ΠΚ 25/1/2012)
Some things happen in a specific way because God has made them in this way! (PK 25/1/2012)
(No 86)
================================================
Κύριε Ιησού μόνο η δική Σου αγάπη γεμίζει ασφυκτικά το Σύμπαν και πλημυρίζει με χαρά την δική μου καρδιά! (ΠΚ 24/1/2012)
Lord Jesus only your love fills the Universe and fulfills with joy my heart(PK 24.1.2012)
(No 85)
================================================
Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά ( Ελληνική λαϊκή παροιμία).
When you see what you have done in the night that make you laugh or cry (in my own translation of an old Greek proverb).
Μερικοί άνθρωποι δίνονται με την ένδειξη «χωρίς after sale service» και «μετά την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται»! (ΠΚ 9/1/2012) .
Some people are labeled "no after sale service ' and ' after expulsion from the Fund no mistake recognized» (PK 9/1/2012).
(No 84)
================================================
Οι γρήγοροι ενθουσιασμοί οδηγούν και σε γρήγορες απογοητεύσεις ! (ΠΚ 6/1/2012)
Quick enthusiasms lead to quick disappointments! (PK 6/1/2012)
(No 83)
================================================
Η χριστιανική ζωή δεν είναι «κατοστάρι» (=αγώνας δρόμου 100 μέτρων)που τελειώνει σε λίγα δευτερόλεπτα αλλά μοιάζει μάλλον με μαραθώνιο που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Και στην χριστιανική ζωή δεν εχει τόση σημασία με τι ταχύτητα ξεκίνησες αλλά μάλλον πως θα την τελειώσεις ! (ΠΚ 6/1/2011)
 The Christian life is not a race of 100 meters which ends in a few seconds but it looks rather a marathon that lasts a lifetime. And the Christian life is not so important how you start it (in which speed) but how you reach the end! (PK 6/1/2012)
(No 82)
================================================
Ο κάθε πιστός του Χριστού πρέπει να ψάχνει για την αληθινή σοφία . Αλλά ο καθένας μας πρέπει να γνωρίζει ότι η αληθινή σοφία πηγάζει μόνο από τον Θεό της Άγιας Γραφής και τον Λόγο Του. Το να είσαι σοφός δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις προβλήματα αλλά να που η σοφία κάνει την ζωή πιο υποφερτή και σε βοηθάει να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα (που αναπόφευκτα θα έρθουν στην ζωή σου)  πολύ καλύτερα !! (ΠΚ 5/1/2012)
 Each believer of Christ should be looking for the true wisdom. But everyone must know that the true wisdom comes only by God of the Bible and His Word. Being a wise man does not mean that you won't have problems but the wisdom makes life more bearable and helps you to solve the problems (that inevitably will come into your life) much better!! (Panos K 5/1/2012)
Ο σοφός μαθαίνει από τα λάθη του ! Ο αληθινά έξυπνος δεν χρειάζεται να κάνει τα λάθη γα να μάθει, αλλά μπορεί να μάθει από τα λάθη των άλλων !! Ενώ ο ανόητος δεν μαθαίνει ποτέ. Συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη στην ζωή του . (Σε διασκευή ΠΚ)
The wise man learns by his mistakes! The smart don't need to make mistakes to learn but he can learn from the mistakes of others!! But the stupid never learns. He continues to make the same mistakes in his life. (Adaptation PK)
(No 81)
================================================
Αν είσαι πολύ απασχολημένος για να προσευχηθείς τότε είσαι υπέρμετρα απασχολημένος. Ηρέμησε λίγο. Βάλε τις σωστές προτεραιότητες στην ζωή σου. Μην αμελείς την σχέση σου με τον Θεό. Άλλωστε Αυτός είναι η πηγή της δύναμης σου. (ΠΚ 26/12/2011) If you're too busy to pray then you're too busy. Relax a little. Put the right priorities in your life. Not negligent your relationship with God. At least He is the source of your strength. (PK 26/12/2011).
 (No 80)
================================================
Για να έχεις το καθαρότερο χρυσάφι πρέπει να περάσεις το μίγμα από την υψηλότερη θερμοκρασία της καμίνου, αλλιώς δεν θα είναι πλήρως καθαρό !( ΠΚ 23/12/2011)
To get the purest gold must put the mixture in the higher temperature of Fornax, otherwise it will not be fully pure ! ( PK 23/12/2011).
(No 79)
================================================
Αν θέλεις να βοηθήσεις κάποιον πρέπει πρώτα να τον αγαπήσεις. Η αληθινή αγάπη είναι ο μόνος τρόπος για να καταλάβεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσεις κάποιον. (ΠΚ 22/12/2011).
 If you want to help someone you must first love him. True love is the only way to understand what is the best way to help someone. (PK 22/12/2011)
(No 78)
================================================
Αν θέλεις να στέκεσαι όρθιος στις δυσκολίες της ζωής τότε μάθε να γονατίζεις συχνά στην προσευχή.
If you want to stand up to the difficulties of life then learn to often kneeling in prayer.
Αυτοί που αγαπούν τον Κύριο Ιησού αλλά και αγαπιούνται και μεταξύ τους μετά από στιγμές (που μπορεί να είναι δευτερόλεπτα ή και αιώνες) θα ξαναβρεθούν για να ζήσουν για πάντα μαζί ! Να τι έκανε ο Χριστός , νίκησε ακόμα και το θάνατο !! . (Σε διασκευή ΠΚ 211211)
Those who love the Lord Jesus and love each other after moments (which can be seconds or even centuries) will meet again to live together forever! That's what Christ did, defeating even death! (In arrangement from PK 21/12/2011)
(No 77)
================================================
Τα λόγια της Αλήθειας είναι πάντοτε απλά και έχουν την δύναμη να αγγίζουν την καρδιά ! (ΠΚ 19/12/2011)
 The words of Truth are always simple and have the power to touch the heart! ( PK 19/12/2011)
 (No 76)
================================================
Γενικά στην ζωή υπάρχουν (πνευματικές) αλήθειες και λογικοφανοί ψέματα. Αλίμονο αν τις αλήθειες (του Θεού και της Αγίας Γραφής) τις θεωρείς σαν ψέματα και τα ψέματα (των ανθρώπων) τα θεωρείς σαν αλήθειες και πάνω σε αυτά τα ψέματα οικοδομείς την ζωή σου. Αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος να χάσεις την αιωνιότητα σε ένα ταξίδι που δεν υπάρχει γυρισμός ! (ΠΚ 18/12/2011) http://tinyurl.com/3t5z6wd Generally in life there are (spiritual) truths and plausible lies. Alas though truths (of God and the Bible) considers them as lies and the lies (of the people) consider them as truths and after on these lies you are building your life. It is a sure way to lose eternity in a journey that is no turning back! (PK 18/12/2011) See http://www.chick.com/reading/tracts/0009/0009_01.asp (No 68.1)
Αγάπη δεν είναι μόνο να μπορείς να κοιτάς τον άλλο στα μάτια (που και αυτό είναι πολύ σημαντικό) αλλά να κοιτάτε και οι δύο στην ίδια κατεύθυνση και να μπορείτε να πείτε: «αυτό θα το κάνουμε μαζί» 18/12/2011. Love is not only being able to look each other in the eye (which was also very important) but to look both of you in the same direction and you can say "we are going to do this together" 18/12/2011.
(No 75)
================================================

Νομίζεις ότι όλα τελείωσαν ; Ότι δεν υπάρχει ελπίδα για την ζωή σου ;; Επέτρεψε μου να σου πω ότι κάνεις λάθος; Ο Χριστός σε αγάπα και θέλει να σου δώσει ότι σου λείπει:  Αγάπη , χαρά, ειρήνη και προπαντός αιώνια ζωή στην παρουσία Του . Εμπιστεύσου Τον και δεν θα Σε απογοητεύσει. Γιατί Αυτος δεν ξέρει να απογοητεύει ! Έλα Σε αυτόν και θα κάνει την ζωή σου καινούργια . Δες τι λέει η Αγία Γραφή. «Γι' αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούργιο κτίσμα· τα αρχαία πέρασαν, δέστε, τα πάντα έγιναν καινούργια.» ΒΚορινθίους 5:18 ( ΠΚ 18/12/2011)
You think that's all over? That there is no hope for your life?? Let me tell you that you're wrong? Christ loves you and wants to give you what missing from you: Love, joy, peace, and especially eternal life in His presence. Trust Him and He will not disappoint you! For He knows not to disappoint! Come to him and He will make your life brand new. See what the Bible says. «Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold all things are become new " II Corinthians 5:18 (PK 18/12/2011)
(Νο 74)
================================================
Κύριε Ιησού κάνε την σημερινή μου μέρα (αλλά και κάθε μέρα της ζωής μου) να την ζήσω μέσα στην αγάπη, την δικαιοσύνη και την αλήθεια Σου ! (ΠΚ 15/12/2011)
Lord Jesus help me do today (and every day of my life) to live in Your love, justice and truth! (Panos K 15/12/2011).
Η αγάπη είναι αυτή που παίρνει πράγματα (ή άτομα ) που είναι τόσο συνηθισμένα, κοινά και βαρετά και τα μετατρέπει σε όμορφα μοναδικά, ξεχωριστά και συναρπαστικά. Γενικά η αγάπη είναι αυτή που δίνει νόημα στην ζωή και την ομορφαίνει σε απίστευτο βαθμό !  (ΠΚ 15/12/2011).
The love is what gets things (or people) that are common, usual and boring and turns them into beautifully unique, extraordinary and exciting. Generally, the love is what gives meaning to life and beautifies it in an incredible degree! ( Panos K 15/12/2011)
(Νο 73)
================================================
Ο άνθρωπος πραγματώνεται (= ολοκληρώνεται σαν ανθρωπινή προσωπικότητα) μόνο μέσα στην αγάπη.(ΠΚ 8/12/2011)
The man realized (= complete as a human personality) just in love.  (PK 8/12/2011).
(Νο 72)
================================================
Μην σταματάς ποτέ να γίνεσαι καλύτερος. Μην σταματάς ποτέ να δουλεύεις πάνω στην αγάπη ! (ΠΚ, διαχρονικά).
 Never stop to become better. Never stop to work on love! ( PK, all the time).
(Νο 71)
================================================
Μερικά πράγματα στην ζωή είναι όπως το παλιό κρασί. Όσο ωριμάζουν και παλιώνουν τόσο πιο νόστιμα γίνονται. Αλλά πράγματα πάλι είναι όπως τα φρούτα. Είναι καλύτερα να καταναλώνονται φρέσκα ! (Πάνος Κ 8/12/2011)
 Some things in life are like the old wine. As they mature and grow old, the more delicious they become. But some other things are like fruits. It is better to be eaten fresh! ( Panos K 8/12/2011)
(Νο 70)
================================================
Αγάπα τον Θεό (και το διπλανό σου με όλο σου το είναι) και μετά κάνε ότι θέλεις ( Αυγουστίνος ) Με την έννοια πως όταν αγαπάμε πραγματικά τον πλησίον μας δεν μπορούμε να του κάνουμε κακό .  Η αληθινή αγάπη ξέρει να κάνει μόνο το  καλό.
Love God (and your neighbor you with all your heart) and then do whatever you want (Augustine). It has the meaning  that when we really love our neighbor we can not do the bad. True love knows only to do good.
(Νο 69)
================================================
Αν σιωπάς,
Να σιωπάς από αγάπη.
Αν μιλάς,
Να μιλάς από αγάπη.
Αν διορθώνεις κάποιον,
Να τον διορθώνεις από αγάπη.
Αν συγχωρείς,
Να συγχωρείς από αγάπη.
Στο βάθος της καρδιάς σου,
Να έχεις τη ρίζα της αγάπης.
Από μια τέτοια ρίζα,
Μόνο καλό μπορεί να προέλθει.
Αγάπα το Θεό,
Και κάνε ό,τι θέλεις.
Ιερός Αυγουστίνος

(Gr+Eng)Σκέψεις δικές μου : Οποιαδήποτε αμαρτία (μικρή ή μεγάλη ) είναι βασικά η έλλειψη αγάπης. Πρώτα είναι έλλειψη αγάπης προς το Θεό αλλά και ταυτόχρονα αποκαλύπτει έλλειψη αγάπης προς τον διπλανό μας. Όταν μάθουμε να αγαπούμε με την τελεία αγάπη που είχε και ο Ιησούς τότε θα είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Ο άνθρωπος πραγματώνεται (= ολοκληρώνεται σαν ανθρωπινή προσωπικότητα) μόνο μέσα στην αγάπη. Η αληθινή αγάπη δεν ξέρει να κάνει το κακό αντίθετα της βγαίνει ότι καλύτερο εχει μέσα της.(ΠΚ 8/12/2011) Thoughts of my own: Any sin (large or small) is basically the lack of love. First is lack of love for God but also reveals a lack of love towards our neighbor. When we learn to love with the perfect love that Jesus had, then we accomplished people. The man realized (= complete as a human personality) just in love. True love does not know how to do evil instead coming out the best it has. (PK 8/12/2011)
(No 68)
================================================
 (Gr+Eng)Η αγάπη σαν γνώση είναι εύκολη αλλά θέλει μια ολόκληρη ζωή για να αποδειχτεί στην πράξη. Ίσως είναι εύκολο για όλους μας να αγαπάμε μόνο με το στόμα αλλά η αληθινή αγάπη έχει πράξεις και έργα που να την αποδεικνύουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε (εμείς οι άνθρωποι) για να μάθουμε το πιο σημαντικό μάθημα που μας εχει αφήσει ο Ιησούς Χριστός, (αυτό το να αγαπάμε αλλήλους όπως τον εαυτό μας)  αλλά και είναι επισης σίγουρο ότι ο Θεός έχει πολύ έργο να κάνει στην δικη μου (μας ;) καρδια. Η αληθινή αγάπη είναι η εκπλήρωση του Νόμου ( του Θεού) και όταν έχουμε αυτήν την αγάπη που είχε και ο Ιησούς μόνο τότε θα είμαστε πλήρως ελεύθεροι αλλά και αληθινά χαρούμενοι .(ΠΚ 8/12/2011)
 Love as knowledge is easy, but wants a lifetime to prove in practice. Perhaps it is easy for us to love only with the mouth, but true love has operations and deeds to prove it. The only sure thing is that we have a long way to go (we humans) to learn the most important lesson that Jesus Christ left to us (this is to love one another as ourselves) but it is also certain that God has much work to do in my heart (our?). True love is the fulfilling of the Law (of God) and when we have this love that Jesus had only then we will be completely free and truly happy. (PK 8/12/2011)
(Νο 67)
================================================
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους! Υπάρχει λόγος να χαμογελάς αν ξέρεις ότι Ιησούς σε αγαπά και σου εχει ετοιμάσει τόπο για να ζήσεις την αιωνιότητα μαζί Του !! (ΠΚ 28/11/2011)
 Good morning and good week to everyone! There is a reason to smile when you know that Jesus loves you and has prepared a place for you to live in eternity with Him! ( PK 28/11/2011)
(Νο 66)
================================================
Τα ομορφότερα πράγματα έχουν αξία όταν ένα πηγαία και αυθεντικά ! (ΠΚ 22/11/2011)
The most beautiful things of value when a spontaneous and authentic! (PK 22/11/2011)
 (Νο 65)
================================================
Η (αρχαία) Ρώμη δεν χτίσθηκε σε μία ημέρα ( αρχαία παροιμία) . The (ancient) city of Rome did not build in one day (an ancient proverb) .Το οποίο σημαίνει μην περιμένεις να δεις μεγάλα πράγματα να γίνονται στην ζωή σου ή στην διακονία σου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει να έχεις υπομονή , επιμονή και όρεξη για σκληρή δουλεία για να δεις όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιούνται ( ΠΚ 21/11/2011).
Which means do not expect to see great things done in your life or in your ministry in a short period of time. You must have patience, perseverance and appetite for hard work to see all your dreams come true (PK 21/11/2011)
(Νο 64  21/11/2011)
================================================
Η αληθινή αγάπη πηγάζει μόνο από τον σταυρό του Χριστού !
True love comes only from the cross of Jesus! PK 15/11/2011
(Νο 63)
================================================
Τελικά είναι πολύ παράξενο ον ο άνθρωπος. Υπάρχουν στιγμές που άλλα θέλει , άλλα  λέει , άλλα εννοεί και τελικά άλλα κάνει ! (ΠΚ 26/10/2011) .
Ultimately the human being is very strange. Sometimes he wants something, but he says something else but in fact he means something else and at the end he does something different (Panos K 26/10/2011).
(No 62)
================================================
Τα λόγια του Ιησού Χριστού όταν προφέρονται με πίστη από κάποιον που τα ζει (άγια ζωή) έχουν μεγαλύτερη δύναμη και ισχύ από την ισχύ που εκλύεται από την έκρηξη μιας πυρηνικής βόμβας ( ΠΚ 24/10/2011)
The words of Jesus Christ by faith when spoken by someone who lives them (holly life) have greater strength and power of the force emitted by the explosion of a nuclear bomb (Panos K 24/10/2011)
 (No 61)
================================================
Όσο πιο μεγάλο είναι το σκοτάδι τριγύρω τόσο πιο δυνατό φαίνετε το φως που σκορπίζει το παιδί του Θεού ! (ΠΚ 12/10/2011)
As greater is the darkness around us so brighter is the light that the child of God shines! (PK 12/10/2011)
(No 60)
================================================
Τον Θεό τον ενδιαφέρει αυτό που ¨είσαι¨ και όχι αυτό που ¨φαίνεσαι¨ . Αυτός που είσαι πραγματικά είναι αυτός που είσαι όταν δεν σε βλέπει κανείς άλλος ! (ΠΚ 10/10/2011)
 God interested in what you are and not in what you seem. That you really are is who you are when no one else sees you! (PK 10/10/2011)
 (No 59)
================================================
Υπάρχουν  κάποιοι άνθρωποι που με έχουν ρωτήσει κατά καιρούς : «Τι να κάνω για να πω στην κόλαση ;» και τους απαντώ: «Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα , γιατί πας κατευθείαν εκεί . Αν θες όμως να σωθείς μετανόησε και πίστεψε στον Ιησού Χριστό !»   (ΠΚ 8/10/2011). http://tinyurl.com/3t5z6wd

There are some people who have asked me over the years: "What can I do to go to hell?" And I reply: "There is no need to do anything, because you go straight there. But if you want to be saved then repent and believe in Jesus Christ! « (Panos K. 8/10/2011) http://www.chick.com/reading/tracts/0009/0009_01.asp 
(No 58)
================================================
Ο Ιησούς Χριστός δεν θέλει απλά ¨πολύ¨ από την ζωή σου . Θέλει όλη τν ζωή σου. Αλλά αν Του την εμπιστευτείς Αυτος θα κάνει πολύ όμορφα πράγματα με αυτήν ( ΠΚ 8/10/2011)
 Jesus Christ does not want just ¨a big piece¨ from your life. He wants all your life. But if you trust your life to Him, He will do very nice things with it. (Panos K 8/10/2011)
 (No 57)
================================================
Δεν σε ωφέλει σε τίποτα (ούτε θα αλλάξει κάτι) το να κλαις πάνω σε γάλα που χύθηκε (Αγγλική παροιμία). Σχόλιο δικό μου :  Το να ασχολείσαι υπερβολικά με το παρελθόν και τις ευκαιρίες που χάθηκαν είναι δείγμα ότι φοβάσαι να αντικρίσεις κατάματα το παρόν και να παλέψεις για ένα καλύτερο αύριο.( ΠΚ 5/10/2011).
There is no use (and no gain) crying over spilt milk (English proverb).Being preoccupied with the past and missed opportunities are a sign that you are afraid to face the present and to fight for a better tomorrow.(PK 5/10/2011)
Και μια σελίδα με αγγλικές παροιμίες :A web site with English proverbs:
(No 56)
================================================
Προς όλους τους φίλους μου επενδυτές λέω μόνο τούτο: Επενδύστε στην αγάπη (του Χριστού) και στα παράγωγα αυτής. Η αγάπη είναι η μόνη ¨αξία¨ που δεν θα χάσει ποτέ την αξία της και η μόνη επένδυση που θα σας αποδίδει αιώνια μερίσματα στην ουράνια Βασιλεία ( ΠΚ 1/10/2011)
 To all my friends who are investors I say only thisInvest all your life in the love (of Christ) and derivatives thereof. Love is the only "value" will never lose its value and the only investment that will pay eternal dividends in the celestial Kingdom (PK 1/10/2011)
 (No 55)
================================================
Δεν υπάρχει περίπτωση όταν να έχεις πει κάποιο ¨μεγάλο¨ λόγο ή να έχεις κάνει καποια μεγάλη δήλωση (πχ εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό ή εγώ πάντα θα συμπεριφέρομαι σωστά κτλ ) και να μην τα φέρει έτσι η ζωή ώστε να δοκιμαστείς σε αυτό ακριβώς που είπες. Εκεί θα φανεί ποσό πιστός είσαι και ποσό αγαπάς τον Θεό ! (ΠΚ)
There is no doubt that if you have done some great statements (eg I would never do this or I will always behave properly, etc) and one day the life brings the things is such way so to be tested in what you said. Then you will show how loyal you are and how much you love God! (PK)
 (No 54)
================================================
Ο σοφός μαθαίνει από τα λάθη του , ο αληθινά έξυπνος άνθρωπος μαθαίνει από τα λάθη των άλλων και ο ανόητος δεν μαθαίνει ποτέ , συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη ! 9ΠΚ 20/9/2011)
The wise man learns from his mistakes, the truly smart man learns from the mistakes of the others and the fool never learns, continues to make the same mistakes (PK 20/9/2011)
(No 53)
================================================
Η αγάπη ξέρει να χαμογελά και το κάνει συχνά (ΠΚ).
 Love knows to smile and does it often (PK).
(No 52)
================================================
Το κακό όταν τα πας για τα πολλά είναι να χάσεις και τα λίγα και όταν τα θέλεις όλα είναι να μείνεις με το τίποτα ( ΠΚ 6/9/2011)
 The bad thing is when you go for the more may you lose even the few and when you want everything may at the end you have nothing (PK 6/9/2011)
 (No 51)
================================================
Η πιο συνηθισμένη δικαιολογία που λενε οι άνθρωποι όταν κάνουν μια αμαρτία είναι < Μα όλοι έτσι το κάνουν >. Αν όμως στην ζωή σου κάνεις ότι κάνουν οι πολλοί τότε μην εκπλαγείς καθόλου αν στο τέλος έχεις και εσύ την αιώνια τύχη τους  και περάσεις την αιωνιότητα σου με τους πολλούς (Κατά το Ματθαίος 7:13) ΠΚ 15/8/2011
[ 13Εισελθετε δια της στενης πυλης· διοτι πλατεια ειναι η πυλη και ευρυχωρος η οδος η φερουσα εις την απωλειαν, και πολλοι ειναι οι εισερχομενοι δι' αυτης. 14Επειδη στενη ειναι η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η φερουσα εις την ζωην, και ολιγοι ειναι οι ευρισκοντες αυτην. ]  Ματθαίος 7:13-14 http://mod.biblos.com/matthew/7.htm
The most common excuse that people say when they make a sin is : . But if in your life do what the majority of the people do then not be surprised at all if at the end of your life, you will going to have the eternal fate of the majority and spend your eternity with them ( according to the Matthew 7:13) (Panos K 15/8/2011) [ 13“Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. 14But small is the gate and narrow the road that leads to life and only a few find it. ] Matthew 7:13-14
(No 50)
================================================
Για να μπορείς να δώσεις ειρήνη χαρά και την σωτηρία του Χριστού στους άλλους πρέπει πρώτα εσύ να τα έχεις και να τα βιώνεις (ΠΚ 12/8/2011) .
If you want to give peace, joy and the salvation of Christ to others then you must first have them and live them (Panos K 12/8/2011) .
 (No 49)
================================================
Αγαπήσατε ! Αγαπήσατε δικαιοσύνη οι κατοικούντες επί της γης και ζήσετε αυτήν .  (ΠΚ 10/8/2011)
Love! Love the justice all the people who dwell on the earth and live it! (PK 10/8/2011)
(No 48)
================================================
Χρειάζεται σοφία Θεού αλλά και μεγάλη αυτοκυριαρχία να μιλάς όταν πρέπει αλλά και να σωπαίνεις όταν πρέπει ! (ΠΚ 23/6/2011)
We need God's wisdom and great self-control to talk when it needs and be silent when it also needs! (Panos K 23/6/2011)
(No 47 23/06/2011)
================================================
Αυτό που κράτησε τον Ιησού Χριστό πάνω στα σταυρό δεν ήταν τα καρφιά άλλα η αγάπη Του για κάθε αμαρτωλό!(Από ημερολόγιο)   Αν δεν την έχεις γευτεί ακόμα αυτήν την αγάπη τότε η ζωή σου είναι αδεία, ρηχή και εχει ημερομηνία λήξης ! (ΠΚ 9/8/2011) 
What kept Jesus on the cross was not the nails but His love for every sinner! (From a Christian calendar) (If you have not yet tasted this love then your life is empty, shallow and has expiration date! Panos K 9/8/2011)
(No 46)
================================================
Κόλαση είναι παντελή έλλειψη αγάπης. Το αίσθημα ότι δεν σε αγαπά κανείς . Όμως ακόμα και αν οι άνθρωποι δεν σε αγαπούν ο Χριστός όμως σε αγαπά και σε καλεί κοντά Του. Μην απορρίπτεις την αγάπη Του γιατί στην αιώνια κόλαση θα νιώσεις αυτήν την έλλειψη της αγάπης άλλα τότε θα είναι αργά . (ΠΚ 12/7/2011).
 Hell is utter lack of love. The feeling that no one loves you. But if people do not love you, don’t forget Jesus loves you and calls you to. Do not reject His love because if you go to hell then you will feel this lack of love but then it will be too late. (Panos K 12/7/2011)
 (No 45)
================================================
Όταν έχεις τον Ιησού Χριστό στην ζωή σου πάντα θα υπάρχει ελπίδα. (ΠΚ 10/7/2011)
 (With Jesus Christ in your heart you will have always hope! (PK 10/7/2011).
(No 44)
================================================
Η αγάπη για κάποιον δεν μετριέται μόνο για το τι είσαι πρόθυμος να κάνεις γι αυτόν αλλά και από το τι είσαι έτοιμος να μην κάνεις ή να θυσιάσεις για χάρη του ! (ΠΚ 8/7/2011)
The love for someone is not measured only from what you're willing to do about him but also from what you're ready not to do or to sacrifice for his sake! (Panos k 8/7/2011)
(No 43)
================================================
Με το Ιησού Χριστό στην ζωή σου τα καλύτερα είναι μπροστά σου !! Χωρίς τον Χριστό  τότε τα  χειρότερα είναι μπροστά σου ! (ΠΚ) 
With Jesus Christ in your life the very best are in front of you. Without Jesus the worst are in front of you (PK)
(No 42)
================================================
Αυτό που εχει ανάγκη σήμερα η Εκκλησία περισσότερο από ποτέ είναι ηγέτες με καρδια υπηρέτη , όπως ακριβώς ήταν ο Ιησούς. Έχω την αίσθηση πολλοί άνδρες αποφεύγουν να γίνουν ηγέτες λόγο των ευθυνών που συνεπάγεται αυτό και άλλοι που θέλουν γίνουν ηγέτες πολλές φορές δεν έχουν καρδια υπηρέτη αλλά σκοπεύουν να καταδυναστεύουν και να έχουν άλλα οφέλη.(ΠΚ 5/7/2011)
What is needed now more than ever in the church is leaders who have a servant heart, just as it was Jesus? I have the feeling that many men avoid becoming leaders because spoke of the responsibility of the leader and others who want to become leaders who often they do not have a heart of a  servant but intend to dominate and have other benefits (PK 5/7/2011)
(No 41)
================================================
Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να θεωρήσει πως ότι εχει είναι  δεδομένο και ότι είναι δεδομένο ότι θα το εχει για πάντα, είτε αυτό είναι υλικά αγαθά , είτε πνευματικά είτε ακόμα και ευκαιρίες. Ας είμαστε προσεκτικοί με ότι έχουμε και ευγνώμονες στον Θεό που τα έχουμε ακόμα! 
One of the biggest mistakes that one can make is to assume that whatever he has is for sure and for sure he will have it forever, whether it is material assets, either spiritually or even opportunities. Let's be careful with what we have and thankful to God that we still have it!
(No 40)
================================================
Το φως είναι πιο δυνατό από το σκοτάδι και η αγάπη από το μίσος (ΠΚ 170611)
The light is stronger than the darkness and the love from hatred (Panos K 17/6/2011)
(No 39)
================================================
Όποιος δεν μαθαίνει από τα λάθη του είναι καταδικασμένος  να τα επαναλάβει (15/6/2011).
Anyone who does not learn from his mistakes he is on the way to repeat them again! (PK 15/6/2011)
(No 38)
================================================
Σαν ποτάμι είναι ο χρόνος που τρέχει ασταμάτητα ορμητικά μπροστά και παίρνει μαζί του όμορφες αλλά και άσχημες στιγμές της ζωής μας, αυτά που ζήσαμε αλλά και αυτά που δεν προλάβαμε να ζήσουμε, αυτά που αγαπήσαμε αλλά και αυτά που μας πληγώσανε (ΠΚ 11/6/2011).
Like a river is the time that always run , forward and take with it beautiful but also bad moments of our life, all that we lived and all that we didn’t have time to live, all that we loved and all that hurt us (PK 11/6/2011)
(No 37)
================================================
Η "Εκκλησία του Χριστού" είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κλαμπ ανθρώπων που ανταλλάσουν χειραψίες κάθε Κυριακή πρωί ! (ΠΚ 9/6/2011)
The "church of Christ" is something more than a club of people that make handshakings every Sunday morning! (PK 9/6/2011).
 (No 36)
================================================
Δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ιδιότητα πολλάκις , συχνώς και ποικιλοτρόπως να απογοητεύουμε (και εννίοτε να πληγώνουμε) ο ένας τον άλλον (ΠΚ 6/6/2011)
Unfortunately we (as humans beings) have the symptoms often and in many ways have as often, and he often ways to disappoint (and from time to time to hurt) each other (PK 6/6/2011) 
(No 35)
================================================
Ο καλύτερα ¨ξοδεμένος¨ χρόνος της ζωής μας είναι ο χρόνος της (εμπνευσμένης και γόνιμης) προσευχής !(ΠΚ 6/6/2011)
Our most well “spent” time is the time that we spend on prayer (inspired and fruitful prayer)! (PK 6/6/2011).
 (No 34)
================================================
{ «Μηδένα προ του τέλους μακάριζε» (Σόλων ένας από τους σοφούς της αρχαιότητας) . Κάτι παρόμοιο δεν λέει και ο Λόγος του Θεού «Καλλιον το τελος του πραγματος παρα την αρχην αυτου·» Εκκλησιαστής 7:8 http://mod.biblos.com/ecclesiastes/7.htm
“Noone this hi is blessed before you see his end” (Solon one of the wise man of the ancient Greece to the King Kroesus when he asked the opinion of Solon about his treasures.) Something similar says the Word of God at Ecclesiastes 7:8 “8The end of a matter is better than its beginning,”
This is the story: [ Solon said to Croesus who was a very rich man “A human life cannot be judged happy until it has been completed” and the story went on this way..When Sardis, the capital of Lydia, was captured, Cyrus had a great pyre built and Croesus placed upon it. As Croesus stood on the pyre, about to be burned alive, he now understood that the words of Solon about the nature of happiness for mortals were inspired by god. Croesus called out the name of Solon three times, and Cyrus, who heard him, was perplexed, and Croesus explained the truth expounded to him by Solon: No one can by judged happy until dead. After the fire was lit and the flames began to burn the outer edges of the pyre, Cyrus, fearing retribution for himself, ordered the fire quenched and Croesus saved. When Croesus realized Cyrus' change of heart, and saw that the men were unable to put out the fire, in tears he called to Apollo. The god answered him by sending out of the clear and calm sky, torrents of rain that extinguished the fire.
Cyrus knew then that Croesus was a good man, beloved by god and made him his wise and benevolent counseler. Later Croesus inquired at Delphi why Apollo had deceived him by his oracle. Apollo, his savior, answered that it was Croesus' own fault for misinterpreting the oracle and not enquiring for further elucidation; Croesus agreed.
For more information see    

Για όσους δεν το γνωρίζουν η ιστορία εχει ως εξής. Ο βασιλιάς της Λυδίας Κροίσος ήταν ξακουστός σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τα αμύθητα πλούτη του. Από τους φόρους που του έδιναν οι ελληνικές αποικίες της Μικράς Ασίας και από τα χρυσωρυχεία του Πακτωλού ποταμού, γινόταν όλο και πιο πλούσιος και πιο περήφανος για τα πλούτη του. Πίστευε μάλιστα ότι δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από αυτόν στον κόσμο. Γι' αυτό παραξενεύτηκε και θύμωσε πολύ όταν κάποτε πήγε στο παλάτι του ο Σόλων και όταν ο Κροίσος περηφανεύτηκε ότι είναι ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου, ο σοφός Έλληνας του αποκρίθηκε: «μηδένα πρό του τέλους μακάριζε», δηλαδή, «μην καλοτυχίζεις κανέναν προτού δεις το τέλος του».Και στ' αλήθεια πλήθος συμφορές βρήκαν τον Κροίσο. Ο γιος του ο Άτυς σκοτώθηκε στο κυνήγι και ο ίδιος νικήθηκε από το βασιλιά των Περσών Κύρο και αιχμαλωτίστηκε. Τη στιγμή μάλιστα που ανεβασμένος στη φωτιά ο Κροίσος ετοιμαζόταν να πεθάνει, θυμήθηκε τα λόγια του Σόλωνα και φώναξε μετανιωμένος τρεις φορές «Σόλων! Σόλων! Σόλων!». Ο Κύρος, που τον άκουσε, ζήτησε να μάθει τι σήμαινε η επίκληση αυτή, και ακούγοντας την ιστορία, χάρισε στον Κροίσο τη ζωή και τον κράτησε κοντά του ως σύμβουλο. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%82
(No 33)
================================================
Ο Θεός δεν μιλά στους ¨βιαστικούς¨ και σε αυτούς που δεν έχουν χρόνο για να τον ακούσουν Άραγε πόσο χρόνο αφιερώνουμε από την ζωή μας για να αφήσουμε τον Θεό να μας μιλήσει; (ΠΚ 30/5/2011).
God doesn't speak to "rushed" and those who do not have time to listen him. Really how much time we spend our life to God and let Him to speak to us? (PK 30/5/2011)
(No 32)
================================================
Οι ηγέτες της Εκκλησίας πρέπει να ¨σπρώξουν¨ τον λαό του Θεού στην κατεύθυνση της προσευχής (προσευχή επιμονή και ποιοτική) αλλιώς να μην περιμένουν να δουν μεγάλα πράγματα από τον Θεο (ανθρώπους να πιστεύουν, ζωές ανθρώπων να αλλάζουν, ολόκληρες κοινωνίες να μεταμορφώνονται με την δύναμη του Ευαγγελίου , δυναμική εμφάνιση και εκδήλωση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος,  θαύματα, θεραπείες , η ώρα της Εκκλησίας να είναι η πιο όμορφη ώρα στην ζωή των πιστών). Ποσό πολύ απέχουμε από την ζωή που μας κάλεσε ο Χριστός ; (ΠΚ 28/5/2011)
The leaders of the Church must "push" the people of God in the direction of prayer (prayer perseverance and qualitative) otherwise they must not expect to see big things from God among them (people who believe, people who change their lives, whole communities who be transformed by the power of the Gospel, dynamic appearance and a manifestation of the gifts of the Holy Spirit, miracles, healings, the hour of the Church to be the most beautiful moment in the life of believers). I just wonder how far we are from the life that Christ has called us? (Panos K 28/5/2011)
(No 31)
================================================
Στην ζωή του πιστού (χριστιανού) η προσευχή κάνει την διαφορά (ΠΚ) In the life of the believer (Christian) the prayer makes the difference (PK) 230511 (No 29.2)
Η αγάπη ¨απαιτεί¨ θυσίες, με την έννοια ότι όταν δεν μπορείς να θυσιάσεις κάτι για κάτι που αγαπάς τότε στην πραγματικότητα δεν το αγαπάς. Άραγε τι θυσιάζουμε εμείς για να είμαστε με τον Κύριο και μέσα στην άγια παρουσία Του ; Πόσο χρόνο Tου αφιερώνουμε από την καθημερινή ζωή μας ; Εκείνος θυσίασε την ζωή Του για εμάς ; (ΠΚ 23/5/11)
 Love ¨requires¨ sacrifices in the sense that when you cannot sacrifice something for what you love, then in really you don’t love it. I wonder what we sacrifice to be with the Lord and in His presence. How much time do we spend to be with Him in our daily lives? He sacrificed His life for us? (Panos K 23/5/2011)
(No 30)
================================================
Κύριε κάνε την ασημαντότητα μου σημαντική για Σένα και τα σχέδια Σου. Κάνε την προσωρινότητα μου χρήσιμη για Σένα και τους συνανθρώπους μου (ΠΚ 19.05.2011)
 Oh Lord please makes my insignificance important for You and Your plans. Please make my earthly and temporary life useful for You and for other people (Panos K 21.5.2011)
(No 29)
================================================
Το ασφαλέστερο μέρος για να ζεις είναι μέσα στο θέλημα του Θεού ! (ΠΚ 9/4/2011)
The safest place to live is in the will of God, our heavenly Father! (PK 9/4/2011)
( No 28)
================================================
Η Χάρη και η αγάπη του Χριστού κάνει πολύ περισσότερα από ότι απαιτεί ο Νόμος (της Παλαιάς Διαθήκης). (ΠΚ)
The grace and the love of Jesus Christ do more things than the Low asked (the Low of the Old Testament). (Panos K)
(No 27)
================================================
{{ Αν το κακό γύρω μας θεριεύει είναι γιατί πολλοί καλοί άνθρωποι είναι αδρανείς και δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να το σταματήσουν, απλά και μοιρολατρικά κριτικάρουν την κοινωνία γύρω τους. Πάντα οι άλλοι φταίνε και όχι εμείς.
If the evil around us became more and more   this happens because many good people are inactive and do nothing to stop it, they just criticize the society around them. Always blame the others, and not themselves.
Στην μοναδική εργασία που δεν υπάρχει ¨ανεργία¨ είναι στο έργο του Θεού ! (ΠΚ 10/3/2011)
 The only work that does not exist "unemployment" is the work of God! (PK 10/3/2011 )
(No 26)
================================================
Η αγάπη είναι ευγενική
The love is kind…
 (No 25 10/3/2011)
================================================
Μόνο η Αγάπη μπορεί ..
Only Love can
(No 24 9/3/2011)
================================================
Αν η πίστη σου στον Θεό δεν εχει την δύναμη να αλλάξει την ζωή σου σήμερα, τότε  δεν θα έχει την δύναμη να σε γλιτώσει ούτε και από την ημέρα της κρίσης αύριο (ΠΚ 3/3/2011)
If your faith to God has not the power to change your life today then it will have not the power to save you from the day of the Judgment tomorrow neither (Panos K 3/3/2011)
 (No 23)
================================================
Αν η πίστη σου στον Θεό δεν εχει την δύναμη να αλλάξει την ζωή σου σήμερα, τότε  δεν θα έχει την δύναμη να σε γλιτώσει ούτε και από την ημέρα της κρίσης αύριο (ΠΚ 3/3/2011)
 If your faith to God has not the power to change your life today then it will have not the power to save you from the day of the Judgment tomorrow neither (Panos K 3/3/2011)
 (No 22)
================================================
{{ Ναι , ένα πλοίο μέσα στο λιμάνι είναι ασφαλές αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο φτιάχτηκαν τα πλοία !
 Yes a ship in a harbor is safe but this is not why the ships are build for.
«Και το μεγαλύτερο ταξίδι αρχίζει με το πρώτο μικρό βήμα» (Κινέζικη παροιμία) (Σημείωση δίκη μου: Μερικές φόρες αν δεν κάνουμε το πρώτο εκείνο μικρό βήμα δεν πρόκειται να πάμε πουθενά στην ζωή μας και έτσι χάνουμε την ευκαιρία να ζήσουμε το συναρπαστικό του ταξιδιού , την ομορφιά της εμπειρίας και την χαρά της συνάντησης!) (ΠΚ 24/2/2011)
And the greatest journey begins with the first small step (Chinese proverb) (My comment: sometimes if we do not make the first one we will not go to anywhere in our lives, and meanwhile we lose the opportunity to live the fascinating journey, the beauty of the experience and the joy of the meeting!) (PK 24/2/2011 )
(No 21)
================================================
Το να γνωρίζεις την Αλήθεια( = Χριστός)  δεν σε ωφέλει σε τίποτα αν δεν την ζεις ( ή αν δεν είσαι διατεθειμένος να ζήσεις σύμφωνα με Αυτήν). (ΠΚ 23/2/2011).
To know the Truth (=Christ) does not give you anything if you don’t live it. (Or if you are not willing to live according the Truth) (Panos K 23/2/2011)
(No 20)
================================================
Τόλμησε να βάλεις πολύ υψηλούς στόχους στην ζωή σου, τόλμησε να ονειρευτείς μεγάλα πράγματα , μόνο πρόσεξε τα όνειρα σου να έχουν τον Χριστό σαν θεμέλιο τους και την δόξα του Θεού σαν σκοπό της ζωής σου ! (ΠΚ 06/2/2011).
 Dare to put very high goals in your life, dare to dream big things, but be careful. Your dream must have Christ as a foundation and the glory of God must be the purpose of your life! (Panos K 06/2/2011)
(No 19)
================================================
Αγάπη χωρίς αλήθεια δεν σώζει και αλήθεια χωρίς αγάπη δεν οικοδομεί (δηλαδή δεν βοηθά τον άλλο να δει την αλήθεια και να αλλάξει τρόπο ζωής). Ο αληθινά σοφός άνθρωπος ξέρει τον τρόπο αλλά και τον χρόνο για να κάνει κάτι ή να πει κάτι ! (Πάνος Κ 05/2/2011)
 Love without truth cannot save and truth without love cannot edify (that means cannot helps you to see the truth and cannot helps you to change the way of life). The real wise man knows the way and the time to do something or to say something (Panos K 05/02/11)
 (No 18)
================================================
Υπάρχει πάντα ένας ευγενικός τρόπος να λες μια αλήθεια όπως υπάρχει και ο απότομος και επιθετικός τρόπος να πεις την ίδια αλήθεια. Το τι διαλέγουμε κάθε φορά μας χαρακτηρίζει αλλά και ότι κάνουμε επιστρέφει σε εμάς. (ΠΚ)
There's always a polite way to say a truth as there is stiff and aggressive way to tell the same truth. What we choose to use is that which characterizes us and also what we do is what returns to us. (Panos K)
(No 17)
================================================
Ο Θεός δεν θέλει (δεν δοξάζεται) τόσο να τον τιμούμε από το περίσσευμα μας άλλα από το υστέρημα μας (δηλαδή ο Θεός δεν δοξάζεται τόσο όταν του δίνουμε ότι μας περισσεύει άλλα όταν κάνουμε θυσίες γι αυτόν. Γιατί η θυσία προϋποθέτει αγάπη προς το πρόσωπο Του !) (ΠΚ 21/1/2011)
God does not want (not glorified) to honor Him from our surplus but from our limited goods.(ie God is not glorified when we give Him what we have in plenty but when we sacrifice for Him. Because before we make sacrifices we must love Him!) (Panos K 21/1/2011)
 (No 16)
================================================
Δεν μπορεί να έχεις μετανιώσει για κάτι και ο καρπός της αμαρτίας σου να παραμένει ακόμα στα χέρια σου (ή εννίοτε να συνεχίζεις να ζεις στην αμαρτία ) (ΠΚ 14/1/2011)
(It is impossible to have repent for something and the fruit of your sin still remains at your hand (or otherwise to continue to live in sin) (Panos K. 14/1/2011)
(No 15)
================================================
 [«Ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη».] Ιακώβου Επιστολή 4:6 . Για να γνωρίσεις τον αληθινό Θεό πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου και να ζητήσεις από τον Θεό να σε γεμίσει με την αληθινή γνώση και την αληθινή σοφία που πηγάζει μόνο από Αυτόν.(ΠΚ)
[God resists the proud, but gives grace to the humble.} James 4:6. To know God you must empty from yourself and ask from God to fill you with the true knowledge and true wisdom that comes only from Him (Panos K)
(No 14)
================================================
Η δημοκρατία σαν πολιτικό σύστημα έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό σημείο. Το θετικό είναι ότι την ίδια αξία έχει (εξισώνει) η ψήφος του πλούσιου με την ψήφο του φτωχού, την ίδια αξία εχει η ψήφος του δυνατού με την ψήφο του αδύνατου, την ίδια αξία εχει η ψήφος του έχοντας αξίωμα και του μη έχοντος. Το αρνητικό όμως είναι ότι η δημοκρατία επισης εξισώνει και την ψήφο του σοφού με αυτήν του άσοφου, του τιμίου με του ανέντιμου  , του άδολου με του πονηρού (ΠΚ 6/11/2010 ).
Democracy as a political system has a positive and a negative point. The good point is that in Democracy the vote of the wealthy man has the same value (equates) with the vote of the poor, the man who has power with the weak, the officer and the civilian.The negative point however is that the Democracy also equates the vote of wise with the vote of the unwise, the vote of the honest with the vote of the dishonest, the vote of the innocent man with the vote of the evil man (Panos Karakolidis  6/11/2010 )
(No 13)
================================================
Ο άνθρωπος λέει στο Θεό: ( Θέλω να δω θαύματα για να πιστέψω σε σένα) . Ο Θεός λέει στον άνθρωπο: ( Πίστεψε σε Μένα και θα δεις θαύματα στη ζωή σου ) (ΠΚ).
The man says to God :( I want to see miracles to believe in You). God says to man: (Believe in Me and you will see miracles in your life!!) (PK).
(No 12)
================================================
Πολλές φορές ο Θεός θα φέρει έτσι τα πράγματα στην ζωή μας ώστε αυτά που ξέρουμε σαν θεωρία και γνώση γι Αυτόν να χρειαστεί να τα κάνουμε πράξη και να Τον εμπιστευτούμε απόλυτα  (ΠΚ)
Many times God will bring things in our lives in a such way that what we know as theory and knowledge for Him to prove that we are ready to obey and trust in Him completely (PK)
 ( No 11)
================================================
Δεν είναι κακό να έχεις εξουσία , αλλά γίνεται κακό όταν αυτήν δεν την χρησιμοποιείς για το κοινό καλό και για την δόξα του Θεού (ΠΚ 18/10/2010)
It is not bad if you have power and authority but it became bad thing for you if you don’t use your power and your authority for the good of the people and the glory of God (PK 18/10/2010 )
(No 10)
================================================
Πολλές φορές οι άνθρωποι στην προσπάθεια να ¨γεμίσουν¨ τις τσέπες τους , το μόνο που καταφέρνουν είναι να αδειάζει η ψυχή τους .(ΠΚ 12/10/2010)
In many cases people in their effort to full their purse the only thing they make is to empty their hearts. (PK 12/10/2010)
(No 9)
================================================
{{(Μην σε ενδιαφέρει η γνώμη των πολλών αλλά αυτών που ξέρουν) Αριστοτέλης, αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος.
 (Don’t mind about the opinion of the majority but for the opinion of the people who know the subject) Aristotle, an ancient Greek philosopher.
(Η αλήθεια και το σωστό δεν βρίσκεται απαραίτητα με τους πολλούς, στο τι κάνουν και στο πως σκέπτονται) (Παναγιώτης Κ.11/10/2010)
(The truth and the right there is not necessary with the majority, in what they think and in what they react) (Panos K. 11/10/2010)
(No 8)
================================================
Η αγάπη είναι πιο δυνατό συναίσθημα από το μίσος. (ΠΚ 29/9/2010)
 Love is more powerful emotion than hatred. (PK 29/9/2010)
(No 7)
================================================
Ενεργεί σοφά κάποιος όταν ενεργεί με την προοπτική της αιωνιότητας που τον περιμένει. (ΠΚ  20/9/2010)
Someone acts wisely when acts in view of eternity that awaits him. (PK 20/09/2010)
(No 6)
================================================
Μόνο όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με την αγιότητα του Θεού αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της δικής σου αμαρτωλότητας. Και μόνο όταν συνειδητοποιείς πόσο αμαρτωλός είσαι και πόσο πολύ έχεις συγχωρεθεί από τον Χριστό μόνο τότε μπορείς να μάθεις να είσαι υπομονετικός και επιεικής με τις αμαρτίες των άλλων. (ΠΚ 16/9/2010)
Only when you face with the holiness of God, only then you realize the size of your own sinfulness.  And when you realize how sinful you are and how much you are forgiven by Christ, only then you can learn to be patient and indulgent with the sins of others. (PK 16/9/2010)
( No 5)
================================================
¨Φανατικός¨ είναι εκείνος ο άνθρωπος που δεν αλλάζει γνώμη αλλά δεν αλλάζει και θέμα συζήτησης. (θέλει να συζητά όλο το ίδιο θέμα και να πείσει τους άλλους να πιστεύουν ότι και αυτός). ΠΚ 29/8/2010)
Fanatic is that the man who does not change opinion, but also he never changes the issue of the debate. (He wants to discuss all the same issue and to persuade others to believe as him). (PK 29/08/2010)
(No 4)
================================================
Όταν είσαι ¨γεμάτος¨ με τον εγωισμό σου και τις φιλοδοξίες σου είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον Θεό ή να καταλάβεις το θέλημα Του για σένα ή να ακούσεις την φωνή Του.(ΠΚ 29/8/2010)
When you're full with your selfishness and your ambitions then it is very difficult to find God or to understand His will for you or to hear His voice. (PK 29/8/2010)
(No 3)
================================================
Μην περιφρονείς όταν κάποιος σου αφιερώνει το χρόνο του. Ίσως είναι ότι πιο πολύτιμο έχει. Γιατί ο χρόνος που έχουμε είναι η ίδια μας η ζωή.(ΠΚ 3/8/2010).
Do not be contemptuous when someone dedicates to you his time. Maybe this is the most valuable thing he has. Because the time we have is our own life (PK 03/08/2010)
 (No 2)
================================================
{{ Η αμαρτία θα σε πάει πιο μακριά από όσο υπολόγιζες να πας και θα την πληρώσεις πιο ακριβά από όσο υπολόγιζες ότι θα σου κοστίσει !
Sin will go you farther than you thought that can go and you will pay it more than you thought it will cost to you!
Συμπέρασμα: Κανένας που ¨έπαιξε¨ με την αμαρτία δεν βγήκε νικητής … ( ΠΚ 6/10/2009)
Conclusion: No one who “played”¨ with sin does not come out as winner ... (PK  06/10/2009)
 (No 1)  
================================================


ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ .

WORDS OF WISDON FROM OTHERS THAT I LIKE VERY MUCH!


(Τελευταία ενημέρωση / Last update: 14/1/2015)

=========================================================

Η δύναμη χωρίς την αγάπη σε κάνει επιθετικό
Η τιμή χωρίς την αγάπη σε κάνει ψηλομύτη
Το καθήκον χωρίς την αγάπη σε κάνει κακόκεφο
Η ευθύνη χωρίς την αγάπη σε κάνει αδίστακτο
Η δικαιοσύνη χωρίς την αγάπη σε κάνει σκληρό
Η αλήθεια χωρίς την αγάπη σε κάνει κριτικό
Η ανατροφή χωρίς την αγάπη σε κάνει ατίθασο
Η εξυπνάδα χωρίς την αγάπη σε κάνει πονηρό
Η ευγένεια χωρίς την αγάπη σε κάνει υποκριτή
Η τάξη χωρίς την αγάπη σε κάνει σχολαστικό
Η γνώση χωρίς την αγάπη σε κάνει τυραννικό
Η περιουσία χωρίς την αγάπη σε κάνει τσιγκούνη
Η πίστη χωρίς την αγάπη σε κάνει φανατικό
Αλίμονο σε κείνους που τσιγκουνεύονται την αγάπη
Αυτοί φταίνε, όταν ο κόσμος αυτοδηλητηριασθεί
Τι είδους, λοιπόν, ζωή κάνεις, όταν δεν μπορείς Ν' ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ;

(No 30 14/1/2015)

=========================================================

“Οι πεποιθήσεις του άλλου είναι εμμονές, ενώ οι εμμονές οι δικές μας είναι πεποιθήσεις” Άγνωστος 29/7/2014.
 "The beliefs of others are wrong obsessions and our obsessions are own beliefs" Unknown 29/7/2014!
=========================================================
Υπάρχουν πολλά ταλέντα που εμείνανε (μια ζωή) ταλέντα! ( Γ. Γουδ. Ποιμένας από την Θεσσαλονίκη ) .There are many talents that I stayed (a life) talents! (G. Goud. Pastor from Thessalonica Greece)

(No 28 1/12/2013)
=========================================================
Όποιος δεν γεύθηκε ακόμα τα επουράνια, ποθεί τα ακάθαρτα. (Γεροντικόν) Anyone not yet tasted the heavenly places, craves unclean. (Gerontikon book from the life of monks)

(No 27 1/12/2013)
=========================================================

Τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά που δεν έχεις κάνει ακόμα ! (Αγνώστου το οποίο υιοθετώ πλήρως ΠΚ 25/6/2013) The best trips are the ones that you have not done yet! (Unknown author that I fully adopt PK 25/6/2013)
(No 26 25/6/2013)
=========================================================

Όσα φέρνει η στιγμή , δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος ! (Λαϊκή παροιμία 13/5/2013) What the moment brings in you life may the whole life did not bring it! (Greek proverb 13/5/2013)) .
(No 24 13/5/2013)
=========================================================

{ Η Εκκλησία του Χριστού πολεμούμενη νικά και διωκομένη θριαμβεύει } . Αγνώστου. {The Church of Christ when is under attack then it has victories and when is persecuted then triumphs}. Unknown.
(No 23 19/2/2013)
=========================================================
Στην άκρη ενός γκρεμού:
- ο αισιόδοξος θα θαυμάσει τη θέα ,
- ο απαισιόδοξος θα οραματιστεί την πτώση ,
- ο λογικός θα τρομάξει ,
- ο τρελός θα θελήσει να πετάξει ,
- ο δειλός θα κλείσει τα μάτια και
- ο θαρραλέος θα περπατήσει κατά μήκος του...
Στη ζωή πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο.
Το πως θα το αντιμετωπίσουμε....έχει να κάνει με μας και όχι με αυτό!!..
At the edge of a cliff:
- The optimist will admire the view,
- The pessimist will shape the fall,
- The sane would scare
- The fool will want to fly
- The coward closes his eyes and
- The brave will walk along the...
In life many times we are facing a deadlock.
How to treat it.... has to do with us and not with this!

(Νο 22 10/2/2013)

=========================================================

«Ο κόσμος είναι σαν ένα βιβλίο. Όταν δεν ταξιδεύεις είναι σαν να μένεις μόνο στο εξώφυλλο» Αυγουστίνος ( δημοσίευση στις 19/1/2013) !
"The world is like a book. When you don’t travel is like you live only on the cover of this book "Augustine (published on 19.01.2013)!
( Νο 21 19/1/2013)
=========================================================
[ Το προλαμβάνει είναι πολύ καλύτερο (και φθηνότερο) από το θεραπεύειν ]. Ελληνική παροιμία 24/11/2012 ! [To prevent is much better (and cheaper) than cure]. Greek proverb 24/11/0212!
( Νο 20 24/11/2012)
=========================================================

[ ΒΡΕΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΙΣ,ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ...
ΒΡΕΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΣΤΟΧΑΣΤΕΙΣ,ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΓΑΛΗΝΗΣ...
ΒΡΕΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟ,Η ΣΥΜΠΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ...
ΒΡΕΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ,Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΣΟΦΙΑΣ...
ΒΡΕΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΤΕΙΣ,Η ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ...
ΒΡΕΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ,Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ...
ΒΡΕΣ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΣ,Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΕΩΣ...!!! ] από αντιγραφή 13/7/2012

FIND TIME TO LAUGHT, laughter is the music of the Soul...
FIND TIME TO THINK. IT CREATES PEACE...
FIND TIME TO BE COMPASIONATE TO AN UNHAPPY PERSON, COMPASSION IS THE PATH OF HAPPINESS...
FIND TIME TO READ IS SOURCE OF WISDOM...
FIND TIME TO REST, THE REST IS SOURCE OF SUPPLY...
FIND TIME TO OFFER, the offer is source of wealth...
FIND TIME TO PRAY, prayer is THE SOURCE OF POWER!!

( Νο 19 13/7/2011)

=========================================================
{ Γνώμη έχουν άπαντες, γνώση για να έχουν γνώμην όμως έχουν; } (Πλάτων.αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)  {Everyone has an opinion, but has everyone the true knowledge to have this opinion? } (Plato, who one of the ancient Greek philosophers.) 1/6/2012
( Νο 18 1/6/2012)
=========================================================

« Η συμβουλή μου : Δούλεψε όσο περισσότερο μπορείς. Βγάλε όσα περισσότερα χρήματα μπορείς. Και αφού το κανείς αυτό τότε κράτησε για τον εαυτό σου ένα ελάχιστο ποσό χρημάτων (από τα χρήματα που με την τίμια, νόμιμη και ηθική εργασία σου  κέρδισες) και όλα τα άλλα χρήματα δώσετε για το έργο και την δόξα του Θεού »  λόγια από τον Σπέρτσον  (1834-1892) ο καλούμενος και πρίγκιπας των ιεροκηρύκων. Όταν έχουμε αυτό στο νου μας τότε ακόμα και η εργασία μας θα εχει νόημα και σκοπό και ίσως και  αυτό μας βοηθήσει να θέσουμε και σωστές προτεραιότητες. (ΠΚ 11/2/2012)
"My advice: Wοrκ as much as you can. Earn as much money as you can. And after this keep for yourself a minimum amount of money (from the money with honest, lawful and ethical work you earn) and all the other money give them for the glory of God and for His kingdom” Words of C.H. Spurgeon (1834-1892) the so called “the Prince of preachers”. When we have this in our minds even then our work will have meaning and purpose and perhaps these words help us to put the right priorities in our lives! (PK 11/2/2012)
(Νο 17 11/2/2012)
=========================================================

Όταν συνεχώς κρίνεις τους άλλους δεν σου μένει χρόνος για να τους αγαπήσεις . When you constantly judge others you do not time left to love them. 11/1/2012
Όταν δείχνεις κάποιον με το δάχτυλο και τον κρίνεις για κάτι να θυμάσαι ότι την ίδια στιγμή 3 από τα δάχτυλα σου δείχνουν εσένα ! When you point to someone with your finger and judge him for something you must remember first that at the same time 3 of your fingers point at you! 11/1/2012
(Νο 16 11/1/2012)
=========================================================

{ Υπάρχουν 3 κατηγορίες ανθρώπων: 1) αυτοί που έχουν βρει τον αληθινό θεό της Αγίας Γραφής και Τον λατρεύουν 2) Αυτοί που δεν έχουν βρει τον Θεό αλλά τον ψάχνουν και 3) Αυτοί που δεν ψάχνουν τον θεό ούτε τον λατρεύουν. Οι πρώτοι είναι λογικοί και ευτυχισμένοι. Οι δεύτεροι είναι λογικοί αλλά δυστυχισμένοι και οι τρίτοι είναι άσοφοι και δυστυχισμένοι } Πασκάλ γάλλος μαθηματικός (από το ημερολόγιο του Λόγου) . {There are 3 categories of people: 1) those who have found the true God of the Bible and worship Him 2) Those who have not  found God yet , but they look and 3) Those who do not seek God or worship him. The first are logical and happy. The second are logical but unhappy and third are unwise and unhappy} Pascal French mathematician.
(Νο 15 22/12/2011)
=========================================================

Συγχώρεσε αυτούς που σε πρόσβαλαν , σου επιτέθηκαν , σε υποτίμησαν ή σε θεώρησαν δεδομένο.....
Αλλά πρώτα συγχώρεσε τον εαυτό σου που τους επέτρεψες να σε πληγώσουν....!!!!!!!!!!!! 
(Από αντιγραφή) Forgive everyone who insulted, attacked you, or undervalues you or they think that you will always do their will.....
But first forgive yourself that allowed them to hurt you (from someone else).
(Νο 14 19/12/2011)

=========================================================
Αντί να διαμαρτύρεσαι για το πυκνό σκοτάδι γύρω σου , άναψε ένα κερί. Γίνε εσύ το «κερί» που θα φωτίσει έστω και λίγο το κόσμο μας.Instead of complaining about the dense darkness around you it is better to lit a candle. Be thou the "candle" to light up even a little this world.Çevresinde yoğun karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum yaktı daha iyidir. Hatta biraz bu dünya kadar ışık "mum" Sen olun.

(Νο 13 11/12/2011)

=========================================================

Ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο κάθε άνθρωπος δεν είναι
το τι θα έκανε αν είχε τα μέσα, το χρόνο, την επιρροή και τη μόρφωση,
αλλά το τι κάνει με τα μέσα που διαθέτει.(Από  αντιγραφή Αντώνης Περ.).
One question we must answer everyone is what he would do if he had the power, the time, the influence and the education, but what he does now with what he has. (From someone else Ant. Per.)
(No 12 26/10/2011)
=========================================================

Μη φοβάσαι στη σκέψη ότι κάποτε η ζωή σου θα τελειώσει. Τρέμε, όμως, στη σκέψη πως αυτή μπορεί να μην άρχισε ποτέ. Do not be afraid to think that one day your life will end. Tremble, but the thought that this might never started.
(Νο 11 4/10/2011)
=========================================================
Πολλές φορές ζητάμε αποδείξεις από τον Κύριο της ύπαρξης Του αλλά ο Κύριος δεν χάνει ευκαιρία να μας δίνει αποδείξεις της αγάπης Του . Sometimes we call evidence from the Lord of His existence, but the Lord does not miss an opportunity to give us evidence of His love.
(No 10 27/9/2011)
=========================================================
Μην λυπάσαι για κάτι που τέλειωσε στην ζωή σου. Να χαίρεσαι που υπήρξε. Do not feel sorry for something that ended in your life. Be glad because there was.
Αν δεν είσαι ευγνώμων στον Θεό για αυτά που σου συνέβησαν να είσαι τουλάχιστον ευγνώμων γι αυτά που δεν σου συνέβησαν . If you are not grateful to God for what you happened in your life, and then be at least grateful for what the things that did not happen.
(No 9 13/8/2011)
=========================================================

Όταν έχεις την ειρήνη (του Θεού) στην ζωή σου τότε οι άνθρωποι από μόνοι τους θα σε πλησιάζουν για να μάθουν για τον Θεό από εσένα και θα θέλουν να έχουν και αυτοί την τέλεια ειρήνη που μόνο ο Θεός δίνει στα δικά Του παιδιά. (Φραγκίσκος της Ασίζης ο επονομαζόμενος και άγιος)! When you have the peace (of God) in your life then people by themselves will come to you to learn about God and they will want to have the perfect peace that only God gives into his own children. (Francis of Assisi the so-called Saint)!
(No 8 2/7/2011)
=========================================================
Σήμερα διάβασα κάπου αυτό και μου άρεσε ! "Μόνο όποιος πάει αντίθετα στο ρεύμα, φτάνει στην πηγή". Today I read this somewhere and I liked it! "Only those who go against the current (river), reaches the source.
(Νο 7 11/4/2011)
=========================================================
Ο Θεός δεν θέλει απλά να είμαστε στο θέλημα Του αλλά θέλει να είμαστε στο κέντρο του θελήματος Tου (από Αλεξ. Καντ).God does not want us to be just in Hs Will but in the center of His will (from brother Alex Kant).
Μόνο η Αγάπη μπορεί .. Only Love can
(Νο 6 9/3/2011)
=========================================================

Κύριε κάνε τη προσωρινότητα μου σημαντική ! (από ένα κήρυγμα που άκουσα Γιωργος Γου.) ). O Lord, make my nothingness important (from a sermon I heard). Gou. Giorgos 221010
(Νο 5 22/10/2010)
=========================================================

Το βασικό ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί στον 21ο αιώνα είναι η υγεία της εκκλησίας, όχι η αύξηση της εκκλησίας. (Rick Warren) The key issue that should concern us in the 21st century is the health of the Church, not the increase of the Church. (Rick Warren)
(No 4 28/2/2011)
=========================================================

Η προσευχή δεν είναι μια πράξη άλλα μια στάση ζωής, μια στάση ζωής όπου εξαρτάσαι από τον Θεό (που μας φανέρωσε ο αναστημένος Ιησούς Χριστός).Prayer is not so much an act as it is an attitude; it is an attitude of dependency upon God ! (From “Evangelist” magazine Oct 2010)
(No 3 20/12/10)
=========================================================

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ : FROM THE ANCIENT GRRECE

Ζητούσε ο Διογένης ελεημοσύνη από κάποιον λέγοντας του: “ Αν
έδωσες σε άλλον, δώσε και σε μένα. Αν δεν έχεις δώσει σε κανέναν
ξεκίνα από εμένα” . Diogenes asked alms from someone saying: "If
you give to another, give to me. If you do not give anyone
Begin by me»
---------------------------------
Ρωτήθηκε ο Σωκράτης αν είναι σωστό ή όχι να νυμφεύεται κανείς
και εκείνος απάντησε: “ θα το μετανιώσει και στις δύο περιπτώσεις”. Socrates was asked whether it is right or not married to anyone and he replied: "I'll regret in both cases."

----------
 Επίκουρος: "Αν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, να του
αφαιρείς επιθυμίες". Epicurus: "If you want to make someone rich, do not add money to revoke desires."
-------------
 Η Ξανθίππη είπε στον Σωκράτη με παράπονο: “ Σε καταδίκασαν άδικα” και της απαντά ο Σωκράτης: “ τι ήθελες να με καταδικάσουν δίκαια;;;;” Xanthippe said to Socrates with regret: "In condemning unjust" and Socrates replied: "what you wanted to condemn fair????"
------------
 Είπε κάποιος στον Διογένη: “ Οι συμπολίτες σου σε καταδίκασαν σε εξορία” και απαντά ο Διογένης: “ και εγώ τους καταδίκασα να μένουν στον τόπο τους”. Someone said to Diogenes: "The fellow in thy condemned to exile" and Diogenes replied: "I ​​condemn them to stay in their place."

(Νο 2 01/12/2010)
=========================================================

Ρώτησε κάποιος άνθρωπος που ήταν ειδωλολάτρης τον Αυγουστίνο : ¨Αυγουστίνε δείξε μου τον Θεό σου ; Εμένα ορίστε οι θεοί μου μπορείς να τους δεις. Είναι ο ήλιος , το δέντρο , το ποτάμι …¨ Και ο Αυγουστίνος έγραψε σε ένα βιβλίο του ¨Δεν του απάντησα τίποτα. Όχι γιατί δεν είχα τι να απαντήσω , άλλα γιατί ήμουν σίγουρος πως ότι και αν το έλεγα δεν θα μπορούσε να το καταλάβει!!¨ (Σχόλιο δικό μου: Όταν ένας άνθρωπος είναι τόσο τυφλός και να θεωρεί θεούς τα υλικά πράγματα και δέχεται να τα προσκυνά είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο αυτος ο άνθρωπος να καταλάβει ποιος είναι ο αληθινός Θεός.)
Someone who was a heathen asked Augustine: ¨ Augustine show me your God? Here are my gods, you can see them ! My gods are the sun, the tree, the river ... ¨ and Augustine wrote in one of his books ¨ we answered him nothing. Not because I have not anything to answer , but because I was sure that if I said something he could not understand me ¨ (My comment: When a man is so blind to believe as gods material things and accepts to worships them then it is too difficult this  man to understand who the true God is.)
(No 1    24/8/2010)
=========================================================


ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑ Ή ΔΙΑΒΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ.

-Ταπεινοφροσύνη είναι εκείνη η αρετή που την χάνεις ακριβώς την στιγμή που νομίζεις ότι επιτέλους την απέκτησες.

Από Daily Bread (English version)
-Το καλύτερο πράγμα που μπορείς να ξοδέψεις για τα παιδιά σου είναι ο χρόνος σου.
-Ασφάλεια δεν είναι η έλλειψη κινδύνου αλλά η παρουσία του Θεού.
-Το πρώτο βήμα για να λάβεις την αιώνια ζωή είναι να παραδεχτείς πως δεν την αξίζεις.
-Καλύτερα από το να μετράς τα χρόνια σου, είναι να κανείς τα χρόνια σου να μετράνε.
-Ο κόσμος κοιτά τι κάνουμε, ο Θεός κοιτά γιατί το κάνουμε.
-Χωρίς μια καρδιά που φλέγεται για τον Θεό , δεν μπορούμε να λάμψουμε για τον Ιησού Χριστό.
-Το να ακολουθείς τον Ιησού είναι πάντα το σωστό , αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο.
Αν θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε και την σελίδα με τα αγαπημένα μου εδάφια και γενικά με εδάφια που μου μίλησε ιδιαίτερα ο Θεός στην διεύθυνση http://panoskarakolidis2.blogspot.gr/

=================================================Επισκέπτες:
Νο 147    29/5/2013   v141  p226  //  ΣΗ συν8   Ελλ 55  //  Γη  v137 //   CL  v137   //  Ap  192// Προβ  450
Νο  152  25/6/2013   v 157   p258   //  ΣΗ συν   Ελλ 68   //  Γη  v 151 //   CL  v 153   // Ap // Προβ 506
Νο 154  27/9/2013   v182  p303  //  ΣΗ συν   Ελλ 80   //  Γη  v 174 //   CL  v 183   // Ap // Προβ 603
Νο   156  20/10/2013   v190  p324  //  ΣΗ συν   Ελλ84   //  Γη  v194  //   CL  v   // Ap // Προβ 641
Νο  158  1/12/2013   v203  p347 //  ΣΗ συν 10s  Ελλ 95  //  Γη  v200 //   CL  v 209  // Ap // Προβ 726
Νο   161 18/1/2014  v 225  p  399//  ΣΗ συν   Ελλ 107  //  Γη  v220 //   CL  v 229 // Ap // Προβ 788
Νο   165 8/6/2014  v259  p454   //  ΣΗ συν 10  Ελλ 123 us186  //  Γη  v 243 //   CL  v 259  // Ap // Προβ 873
Νο  167 19/12/2014   :   v263   p 489 //  ΣΗ συν 11  Ελλ132   us224 //  Γη  v257 //   CL  v301   // Ap // Προβ 948
Νο  168 14/1/2015   :   v 268  p 502 //  ΣΗ συν11   Ελλ137    us262 //  Γη  v265 //   CL  v311   // Ap // Προβ 965
Νο   184  :   v 331 p 651 //  ΣΗ συν   Ελλ 7   us 38 //  Γη  v332 //   CL  v   // Ap // Προβ // Free counter 437980


Νο     :   v  p  //  ΣΗ συν   Ελλ   us //  Γη  v //   CL  v   // Ap // Προβ
Νο     :   v  p  //  ΣΗ συν   Ελλ   us //  Γη  v //   CL  v   // Ap // ΠροβΔεν υπάρχουν σχόλια:

15/10/2018

-Από τον αδελφό και μαθητή του Ιησού Χριστού, Παναγιώτη Καρακολίδη ! From brother and a disciple of Jesus Christ, Panos Karakolidis! ...